MAKE ELECTRICITY GREAT AGAIN.
Nu höjs tempot i den globala elektrifieringen. Framtiden är elektrisk - i alla branscher. Välkommen till HUB2021 den 16 november i Västerås!

Anmäl dig idag till earlybirdpris.

16
november

Anmäl dig till HUB2021 idag

Nu öppnar Earlybirdanmälan till årets HUB-konferens.
Anmälan är inte bindande.

Tidiga anmälningar erhåller earlybirdrabatt, både till livedeltagande på plats och via länk. HUB-konferensen följer FHM:s rekommendationer. I september meddelas hur många fysiska deltagare som HUB2021 kommer kunna ta emot. Just nu hoppas vi att Sverige är mer öppet och att det är möjligt för energibranschens ekosystem att mötas i Västerås i november.
- När du anmäler dig får du ett beräftelsemail och en kalenderbokning.
- I september erbjuds du ett unikt earlybirdpris för att delta live på plats i Västerås (utifrån hur FHM:s rekommendationer ser ut och i mån av plats). Även earlybirdpris för streaming ingår.
- Anmälan är inte bindande i nuläget.


Christian Levin

Vd och koncernchef, Scania
"Transporter är en av de branscher som genererar mest utsläpp och påverkar både klimat och miljö. Detta ska vi vända på och på elektrifiering är en viktig del av lösningen. Sverige har goda förutsättningar att gå i bräschen med starka aktörer, grön el och hållbart producerade battericeller. Men den underliggande infrastrukturen saknas och den måste byggas ut snabbt. Vi ses på HUB2021 för att diskutera detta och mer.”

Anna Borg

Vd och koncernchef, Vattenfall
"Vårt mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation är inte vår hållbarhetsstrategi, utan vår affärsstrategi. Elektrifieringen av industrier och transporter kommer skapa stora möjligheter till tillväxt och utveckling. De beslut och initiativ företagsledare och politiker tar de närmaste åren, kommer att avgöra framtiden för generationer framåt."

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör, Svenska kraftnät
”Just nu pågår ett omfattande arbete med att anpassa kraftsystemet som en del i klimatomställningen och elektrifieringen av samhället. För oss handlar det om att investera i ökad nätkapacitet, utveckla marknader för flexibilitet och stödtjänster och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och stabilitet.”

Malin Strand

Projektledare Fossilfritt Sverige
”De 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft visar möjligheterna i omställningen. I en tid när nya svenska industriprojekt duggar tätt samtidigt som det sker en historisk EU-satsning på klimatpolitik är det viktigt att Sverige tar vara på detta momentum. På HUB2021 hoppas jag på fortsatt dialog om hur samverkan mellan stat och näringsliv kan ge snabbare tillstånd, kompetenshöjning och minskad finansiell risk.”

Christian Sandström

Biträdande Professor, Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Ratio
"I Småland säger vi att en sparad krona är en tjänad krona. Jag vill se samma bondförnuft på miljöområdet, från såväl näringslivet som politiken."

Åsa Pettersson

Vd, Energiföretagen
”Analyser pekar på mer än en fördubblad elanvändning 2045. Vi behöver utveckla elnätet, riva hinder för ny fossilfri elproduktion och göra plats för innovationer och nya affärsmodeller, allt på samma gång. Det är en utmaning som heter duga. Den kommer att kräva att vi alla; politiken, näringslivet och energibranschen krokar arm och går åt samma håll – med kraft. Då kan vi lyckas.”

Maja Lundbäck

Chefsingenjör systemsäkerhet, Försvarsmakten
”Vid omställningen av elförsörjningen behöver designen beakta en föränderlig omvärld. De designval vi gör idag kommer vara avgörande för vår och kommande generationers tillgång till en säker och robust elförsörjning när vi behöver den som mest.”

Emma Wiesner

Ledamot (c), Europaparlamentet
"Jag ser verkligen fram emot att komma hem till Västerås och delta på HUB2021. 73 procent av Europas energi är fortfarande fossil och det måste vi ändra på. Energipolitik är klimatpolitik, löser vi energin så löser vi klimatkrisen. I år är det dessutom särskilt viktigt i den europeiska kampen för minskade utsläpp."

Mia Odabas

Moderator
”Som moderator på HUB2021 vill jag att vi pratar om de riktiga och viktiga frågorna, bortom floskler och självklarheter. Mitt bidrag är ledarskap, transparens - och givetvis det goda samtalet.”

Aziz Dag

Vd, Westinghouse Sverige
”Med den positiva utvecklingen av elektrifieringen i samhället ser vi ett ökat elbehov i framtiden. Samtidigt avvecklas stabil koldioxidfri kärnkraft i södra Sverige utan ersättningsalternativ på plats. Både klimatet och elkunderna påverkas negativt av detta. På HUB2021 hoppas jag att vi kan diskutera ett stabilt och hållbart svenskt energisystem, nu och i framtiden.”

Niklas Gunnar

Vd, Mälarenergi
”Klimatet, kunderna och samhället. Oavsett område så hamnar energibranschen och dess roll som möjliggörare i centrum, med frågor som måste hanteras utifrån teknik, marknad och politik. Frågor som måste lösas mitt i en omvälvande tid för oss alla. Vi möts på HUB2021 och diskuterar färdplaner och knäckfrågor för att vara hållbara på riktigt!”

Jenny Larsson

Vd, Hitachi ABB Power Grids
"Till­gång till håll­bar, till­för­lit­lig och för­ny­bar ener­gi är en viktig framtidsfråga och nå­got vi inom Hita­chi ABB Po­wer Grids ar­be­tar mot var­je dag. Ener­gi­om­ställ­ning­en sker här och nu och vi kan ac­ce­le­re­ra ut­veck­ling­en genom att ta vara på kraften av nära sam­ar­be­te och teknik i framkant – allt för ett star­ka­re, smar­ta­re och grö­na­re el­nät. Som samarbetspartner ser vi HUB2021 som ett viktigt forum för att ta dessa frågor framåt."

Fredrik Owman

Sitechef, Alstom
”Vi har under året fått en ny ägare och Bombardier Transportation har bytt namn till Alstom. Detta innebär att vårt teknikområde stärks liksom att vår stora satsning på ett globalt teknikcenter för elektromobilitet i Västerås får ytterligare fart. Kom till HUB2021 så pratar vi vidare om framtidens möjligheter!”

Program HUB2021

Make electricity great again.

Nu höjs det globala tempot i elektrifieringen. Energibranschen gör gemensam sak med stål-, fordon-, fastighets- och infrastrukturbranschen för att ta ett ansvar för den långsiktiga hållbarheten – och plötsligt står vi mitt i en disruptiv tid när svensk nyindustrialisering tar fart.

HUB2021 presenterar:

- High level-samtal med personerna som säkrar Sveriges el- och energisystem
- Breda dialoger som inte väjer för de svåra frågorna
- Keynote från flera av Sveriges ledande industriröster
- Kommer vi att hinna? Färdplaner, myndighetsbeslut och best practice i omställningen till Netzero2045, Fossilfritt Sveriges färdplaner och Energiföretagens färdplaner
- Samverkan och kunskapskrockar med de mest innovativa startup- och scaleup-bolagen i den globala energisektorn
- Teknisk fördjupning som möter framtidens utmaningar

Nya talare presenteras löpande fram till konferensstart.

Om HUB2021

HUB2021 arrangeras av industrin, för industrin.
HUB2021 samlar ledare och företag med en vilja att lära mer om den komplexa vägen framåt – och dela med sig av framgångsberättelserna.

Det finns mycket som vi måste göra snabbare för att ta oss till en fossilfri omvärld – och tillsammans kan vi klara det. Välkommen till Sveriges energihuvudstad och årets HUB-konferens den 16 november!

HUB2021 ar­ran­ge­ra­des av ECC, Energy Competence Center i sam­ar­be­te med bland an­nat Alstom, Hita­chi ABB Po­wer Grids, Mä­la­re­ner­gi, Wes­ting­house Sverige, Mä­lar­da­lens hög­sko­la, Väs­terås stad, Läns­sty­rel­sen Väst­man­land, Tek­nis­ka för­e­ning­en och Com­pe­tence Sve­ri­ge.

Mer info om HUB2021: Samuel Strömgren, samuel@competence.se, 076-107 49 44

Se förra årets HUB2020 i efterhand!

crossmenuchevron-right